U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


De tarieven welke wij voor een bedrijf hanteren zijn afhankelijk van de gevraagde dienstverlening. Daarbij kijken wij met name naar de complexiteit van het advies- of administratiewerk, maar ook naar de omvang en vorm van de onderneming en het aantal verwachte uren. 
 
EAK biedt 3 verschillende diensten aan voor Bedrijven: Advies, Administratie en Jaarrekening.
(Loonadministratie is mogelijk. Zie hiervoor de link in het menu) 

Advies:
Het adviseren van bedrijven ligt in handen van Tom Meijer. Dit betreft adviesgesprekken over de lopende zaken of veranderingen in de onderneming als ook advies op bestuurlijk niveau. Hier valt ook het doen van de IB-aangifte van de ondernemer onder, waarbij u rekening kunt houden met een uur per aangifte (afhankelijk van de complexiteit).
Deze dienst wordt in principe altijd op urenbasis gefactureerd. Het huidige tarief voor advies is € 75 ex BTW per uur.

Administratie:
Wanda Elkerbout-Meijer neemt de uitvoerende taken binnen EAK voor haar rekening, zoals het inboeken van alle stukken, het doen van de BTW aangiften en de communicatie naar instanties zoals de Belastingdienst of het loonadministratiekantoor. 
Deze dienst wordt in principe op urenbasis gefactureerd. Het huidige tarief voor administratie is € 53 ex BTW.

OpMaat-pakket Administratie:
Naast het werken op uurbasis, biedt EAK ook het OpMaat-pakket aan voor bedrijven. Wij bespreken met u welke werkzaamheden mbt de administratie uitgevoerd gaan worden voor een vast bedrag per maand of kwartaal. Ook de kosten voor de loonadministratie kunnen hierin worden opgenomen.

Jaarrekening:

Het maken van een jaarrekening is een samenspel tussen Advies en Administratie. Nadat wij inzicht hebben verkregen in uw administratie kunnen wij een opgave doen van de totaalprijs voor het samenstellen van de jaarrekening.